"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Ampliació i Reforma de Tramits Casa Comuna Ordino (Fase Estructura)

Estructures edificació i obra civil


Lloc:

Ordino (Principat d'Andorra)


Data: 2005
Ampliació i Reforma de Tramits Casa Comuna Ordino (Fase Estructura), Enginyeria (Principat d'Andorra)

Ampliació i Reforma de Tramits Casa Comuna Ordino (Fase Estructura)

El projecte fa referència a la fase d'estructura per a la reforma interior d'un edifici per a oficines a Ordino.

Es tracta d'un edifici de planta baixa més tres. La reforma es desenvolupa en dues fases: la primera afecta a les plantes baixa i primera i la segona a la segona i tercera.

L'edifici existent no té ascensor i en la reforma es planteja la col · locació d'aquest.

Una part de les separacions interiors dels despatxos és transparent per permetre el pas de la llum natural.
Aquesta part transparent se situa a una alçada de 1,80 m per a salvaguardar la privacitat interior.

Una part de les particions interiors és de fusteria metàl · lica i vidre. I l'escala es enmuralla amb un tancament resistent al foc.

Les parets d'obra d'aquest tancament són RF-60, les portes de vidre PF-60 i les parts fixes de vidre PF-120.

Paviment de parquet flotant en planta primera.

S'aprofita la caldera existent, a partir de la qual s'executa una xarxa bitub a base de canonada de coure (muntants) i de polietilè reticulat tipus multicapa (plantes) que discorren pel sostre des d'un col · lector general i aniran alimentant els diferents radiadors de alumini distribuïts per les diferents sales.