"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Nova Seu del Consell General (Fase Estructura)

Estructures edificació i obra civil


Lloc:

Andorra la Vella (Principat d'Andorra)


Data: 2004-2011
Nova Seu del Consell General (Fase Estructura), Enginyeria (Principat d'Andorra)

Nova Seu del Consell General (Fase Estructura)

El punt de partida d'aquest projecte va ser la topografia del terreny modificada segons el projecte d'excavació. En aquest sentit, només es va fer la previsió d'excavar i de perfilar les plataformes de fonament dels nivells -2 i -1 de l'edifici.

L'edifici està format per 2 mòduls principals identificats com: mòdul 1: Edifici principal i mòdul 2: Aparcament.

El primer mòdul està format per un sol edifici amb un total de 10 plantes distribuïdes en 6 plantes inferiors, una planta baixa, i 3 plantes superiors.

L'edifici conté la sala de sessions parlamentàries així com despatxos, sales de reunions i arxiu.

L'edifici també permet tres accessos: accés de vianants en planta baixa des de la plaça d'enfront de la Casa de la Vall i un doble accés per la planta -5 (des del carrer Doctor Vilanova). Un per a vehicles i un altre per a vianants.

El segon mòdul consta de 6 plantes inferiors, on es reparteix l'espai entre garatge i oficines, i una planta baixa, que constitueix la plaça davant de la Casa de la Vall.

Per raons dimensionals, aquest segon mòdul s'ha dividit en dos edificis, habilitant una junta de dilatació intermèdia.
Per tant, estructuralment parlant, trobem tres edificis independents amb llosa de fonamentació comú.

Les dimensions dels edificis en planta són aproximadament: Mòdul 1: Edifici principal. Edifici 1: 42.50 x 28/8 m-Mòdul 2: Aparcament. Edifici 2: 33,50 x 26,50. Edifici 3: 13,60 x 26,50.

Els tres edificis es troben alineats en direcció SW-NE presentant una façana única principal a SE (carrer Doctor Vilanova) de 98,20 m.

La façana posterior o NW queda per baix nivell de planta baixa en els mòduls 2 i 3 i per sobre en l'edifici principal presentant també una façana al passatge posterior.

La façana SW de l'edifici principal dóna a la plaça ubicada a coberta de l'edifici Aparcament, a nivell de planta baixa.

La façana NE es lliura contra el talús de roca existent mitjançant un sistema de murs de contenció.