"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Excavació d'estació de serveis

Geologia i geotècnia


Lloc:

Encamp (Principat d'Andorra)


Data: 2012
Excavació d'estació de serveis, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Excavació d'estació de serveis

La parcel.la on es realitza el projecte de benzinera està situada al terreny anomenat "La bordeta" de la desviació de l’obac d’Encamp.
L'excavació necessària per a la realització del projecte, es va dur a terme al terreny orientat al nord, amb un desnivell molt suau, llinda a nord, sud i est amb parcel•les veïnes i a oest amb camí comunal, i creuat per l’Eix desviació d’Encamp, que divideix la parcel.la, en dues parts, costat nord i costat sud.
La parcel.la té una forma arrodonida, i una superfície neta de 8774.57 m2, i la superfície total construida: 2.603,30 m2.

El projecte organitza a banda i banda de la desviació d’Encamp dues benzineres, uns renta cotxes, unes naus industrials i un taller de canvi de rodes. 3 volums bàsics al costat sud, un d’ells conforma la benzinera mòdul 2, i els altres dos destinats a magatzems, mòduls 3; amb una separació màxima respecte l’eix de la carretera d’aproximadament 54 m.

Al costat nord de la parcel.la s'ha executat una excavació i un mur de sosteniment per part de la propietat veïna, just en la vertical del nostre mur de projecte. Així mateix es crea un talús de terres reforçat amb geo-sintètics, per tal de reduir la carrega que actua sobre el mur de la propietat veïna. El nostre mur es revesteix de pedra del país en tota la seva longitud.

La implantació sobre el terreny s’ha projectat de manera que l’impacte sobre l’entorn de les edificacions sigui el menor possible, adaptant-ne l’alineació a les corbes de nivell, minimitzant així l’ impacte en el terreny original, i salvant els desnivells del terreny amb la pròpia edificació, tot integrant-les a la topografia. Així mateix s’organitzen els fluxos de circulació dels vehicles, per afavorir al màxim les circulacions internes, i evitar afectacions a la xarxa viària pública.

El programa constructiu consta de: una benzinera a la banda Nord, un túnel de rentat, un taller de canvi de neumàtics i un rentacotxes.
El volum del la benzinera es divideix en dos espais: la botiga de la benzinera orientada a l’eix viari, i la vivenda de la persona que treballa en la benzinera, que s’orienta cap a l’exteriror. La vivenda consta de tres dormitoris, un bany una cuina i una sala d’estar, menjador. A la banda Sud trobem una benzinera que consta del mateix habitatge i la mateixa botiga que al costat Nord, i dues naus industrials.Tots els accessos estan adaptats per minusvàlids.

L’accés a la benzinera es realitza per la desviació d’Encamp a la banda Nord de pujada i la banda Sud de baixada.
Els vehicles que entrin i surtin de les benzineres no creuaran l’eix de la carretera de la desviació d’Encamp.
Per girar direcció, Escaldes o Canillo es dirigiran a les rotondes situades a banda i banda de la desviació D’Encamp.