"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Excavació Nova Seu del Consell General

Geologia i geotècnia


Lloc:

Andorra la Vella (Principat d'Andorra)


Data: 2004-2007
Excavació Nova Seu del Consell General, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Excavació Nova Seu del Consell General

Aquest projecte correspon als treballs d'excavació i d'estabilització que es van realitzar per a la construcció del de la nova seu social del Parlament d'Andorra.
 
L'excavació es va desenvolupar al llarg d'un substrat rocós format per granodiorites en la major part de tota la seva superfície, així com en material compacte i una part en roques metamòrfiques.

L'excavació a la parcel·la implicaà l'extracció d'un volum de 41.000 m3 de roca amb mitjans mecànics o voladures i de material compacte.

Realització d'una pantalla de micro pilons i un mur de sosteniment al costat xalet casa Molines.

Col·locació d'ancoratges temporals de tipus MKY de 9 metres amb una densitat de 6.25 m2 tensats a 65.2 tones, talussos d'orientació nord-sud.

Col·locació de bulons de tipus gewi o similar amb una qualitat d'acer de 500-550 N/mm2 d'un diàmetre de 32 mm i d'una longitud de 6 metres.

Col·locació d'ancoratges temporals de tipus gewi amb una qualitat d'acer de 500-550 N/mm2 d'un diàmetre de 32 mm i d'una longitud de 8 metres.

Diferents fases de l'excavació:

Fase 1: realització de la columna de micro pilots, en les zones en què es pugui treballar sense desmuntar les bigues de recalçament del mur i aixecar mur de formigó projectat.

Es van desmuntar les bigues i es van finalitzar els micro pilots i el mur de casa Molines.

Fase 2: respectant la zona prop de la presó es va treballar simultàniament en les dues plataformes situades a la banda nord amb tres equips de treball, dos situats a la plataforma superior i un a la plataforma inferior.

Fase 3: L'estabilització del talús es va fer sincrònicament a la realització dels treballs d'excavació.

Els ancoratges es van executar per bancades en no poder continuar baixant del nivell d'excavació sense estabilitzar el nivell superior.

Fase 4: Enderroc de la zona de la presó i els murs i les infraestructures presents a la zona i excavació de la zona sud-oest.