"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Excavació per edificis de Vivendes, Font Amagada (Anyós)

Geologia i geotècnia


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2003-2004
Excavació per edificis de Vivendes, Font Amagada (Anyós), Enginyeria (Principat d'Andorra)

Excavació per edificis de Vivendes, Font Amagada (Anyós)

Aquest projecte correspon a l'excavació per a la futura construcció de dos blocs d'habitatges plurifamiliars de 7 plantes i 26 pisos per bloc.

Sota els dos blocs hi ha dues plantes de garatges amb capacitat per a 66 vehicles.

L'accés als aparcaments es produeix per una rampa situada al costat de la carretera i paral · lela a aquesta.

Aquest projecte planteja la problemàtica d'integrar dos blocs d'habitatges en zona d'eixample urbà.

Estructura: Pilars i jàsseres en F.A. i forjats de bigueta unidireccional.

Entrant en els detalls constructius, tenim la façana amb altures màximes de 15.0 m.

Les cobertes de pissarra amb pendents del 30%. I aplacats de pedra vista i aplacats de ferro.

Revestiments i acabats:
Les parets interiors d'obra acabades amb un enguixat.

Els enrajolats efectuats en peces de gres per a tot l'habitatge en rajola de ceràmica vitrificada dels banys i serveis.

  S'instal · laran quatre ascensors elèctrics de 630 kg, dos a cada edifici d'habitatges.