"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Instal.lacions al Supermercat Antar

Instal·lacions


Lloc:

Santa Coloma (Principat d'Andorra)


Data: 2010
Instal.lacions al Supermercat Antar, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Instal.lacions al Supermercat Antar

L’objecte de l’encàrrec és la reforma del local destinat a Supermercat Antar ubicat a Santa Coloma, Andorra la Vella.

El programa funcional contempla una zona de venda al públic, magatzems i sanitaris d'ús públic. El local comercial té una superfície construïda de 484.30 m² i una superfície útil destinada al públic de 198.00 m².

Les obres de reforma consisteixen en canvi de fusteries exteriors per noves fusteries d’alumini. Porta corredissa amb obertura automàtica. Divisions i distribucions interiors en la zona dels banys amb envà de placa de guix, les que estiguin en contacte amb els banys tenen placa de guix resistent a l’aigua.

Els revestiments de parets son aplacats de fusta, amb gràfica o amb fòrmica color a definir i pintura plàstica. Els banys amb ceràmica color blanc sense sòcol fins fals sostre. Magatzem, quartet de quadres elèctrics, passos i cuina pintat amb pintura plàstica. Supermercat paviment de microciment. Banys i magatzem paviment ceràmics.

Les instal•lacions de lampisteria (gas, desaigües, aigua freda i calenta), electricitat, climatització, incendis, megafonia i alarmes de seguretat segons les normatives vigents, i previ estudi.