"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Instal.lacions Centre de Tractament de Residus Andorra SA, a La Comella

Instal·lacions


Lloc:

Andorra la Vella (Principat d'Andorra)


Data: 2002-2006
Instal.lacions Centre de Tractament de Residus Andorra SA, a La Comella, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Instal.lacions Centre de Tractament de Residus Andorra SA, a La Comella

El projecte contempla totes les instal.lacions necessària per al Centre de Tractaments de Residus Andorra.

Consta d'una zona de recollida d'uns 2000 m² dividida en 2 plataformes, la primera situada en el nivell inferior és on es troben els contenidors.

I en el nivell superior, contingut mitjançant uns murs de formigó armat, tenim la zona on les persones accedeixen a rebutjar dels diferents tipus de residus.

Contigu a aquest edifici es troba el centre de transferència de residus.

Una nau de 700 m² on es controlen altres tipus de materials que necessiten un tractament predeterminat (pneumàtics, bateries electrodomèstics, medicaments, etc) ja que constitueixen un perill per al medi ambient.

L'edifici principal del centre, el forn incinerador és un conjunt de 4 edificis disposats un a continuació de l'altre, aconseguint una dimensió d'uns 4000 m² en planta i una alçada que arriba als 30 m.

Tots ells construïts en formigó armat i acer. El primer edifici està destinat a oficines i als residus carnis, sanitaris i hospitalaris.

A continuació es troba el hall de maniobres on els camions fan la descàrrega a la fossa de formigó armat de 2700 m³.

D'allí els residus són abocats mitjançant una pinça hidràulica al forn caldera, on aquests poden assolir els 850 C º.

A partir d'aquí els residus carbonitzats són separats i emmagatzemats en una nau d'uns 550 m² situada al final del complex per al seu posterior trasllat a centres de tractament especialitzats.

Per la seva part els fums provinents del forn són tractats i fets passar per una turbina per tal de generar energia elèctrica.

El 30% de l'energia generada s'utilitza en el centre per satisfer el consum i la resta es destina a la xarxa elèctrica del país.