"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Instal.lacions de Restaurant Xuca 3 Estanys, Estació Esquí Grau Roig

Instal·lacions


Lloc:

Encamp (Principat d'Andorra)


Data: 2007
Instal.lacions de Restaurant Xuca 3 Estanys, Estació Esquí Grau Roig, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Instal.lacions de Restaurant Xuca 3 Estanys, Estació Esquí Grau Roig

Aquest projecte fa referència als treballs d'instal.lació i a la selecció de l'equipament elèctric destinat a un Snack Bar Restaurant anomenat "3 Estanys" situat a la zona de Xuca de l'Estació d'Esquí de Grau Roig (Pas de la Casa, Encamp).
 
L'abast de l'especificació integra els següents apartats:
-Instal.lació de quadres i cables de potència.
-Instal.lació de petit aparellatge de maniobra i enllumenat.
-Preses de terra.

Els cables que uneixen la Caixa General de Protecció de l'edifici amb el comptador que es va situar al local tècnic elèctric de 95 mm² per les fases i per al conductor neutre mentre el conductor de terra de 50 mm².
 
Del comptador part la línia trifàsica que alimenta el quadre general de protecció i comandament de l'establiment.
 

El quadre general: estarà situat al local tècnic destinat a aquesta finalitat i ubicat a la planta soterrani.

Està format per un seccionador de 5 pols i 250a que alimenta els següents subquadres i equips integrants del conjunt de serveis de l'establiment amb els corresponents elements de protecció de cada línia elèctrica:

-Les línies d'enllumenat de cada planta i els serveis.
-La línia d'enllumenat d'emergència.
-Les línies d'endolls de cada zona (cuina, sales menjador, magatzem)
-La línia de l'enllumenat exterior.
-Les línies d'alimentació dels extractors de cada servei.
-El subquadre de calefacció s'ubica el local tècnic destinat a aquesta finalitat a la planta baixa i incorpora tots els elements de comandament i protecció dels diferents equips integrants de la instal · lació.