"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Instal.lacions reforma antiga casa Ca l'Aern

Instal·lacions


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2006
Instal.lacions reforma antiga casa Ca l'Aern, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Instal.lacions reforma antiga casa Ca l'Aern

Projecte d’instal.lació i selecció de l'equipament elèctric destinat a un edifici d’habitatges que conte a més una planta baixa destinada a aparcament, ubicat al poble de l’Aldosa de La Massana, corresponent a la reforma de l’anomenada Antiga Casa de Cal Aern.

L'abast de l'especificació integra els següents apartats: instal•lació de quadres i cables de potència, instal•lació de petit aparellatge de maniobra i enllumenat, preses de terra, i instal•lació de corrents fluixos.

Els cables que uneixen la Caixa General de Protecció de cada edifici amb el Quadre General de Comptadors de cada edifici (Línia Repartidora) son de 35 mm2 per les fases mentre el conductor de terra serà de 16 mm².

La instal•lació eléctrica bàsicament està formada per: l’armari on s’ubicaran els comptadors elèctrics de cada habitatge, així com el corresponent al dels serveis comuns de l’edifici (enllumenat vestíbul i escala, planta d’aparcament, instal.lacions de serveis (calefacció, telecomunicacions. etc.).

De cada comptador parteix la corresponent línia de derivació individual fins assolir a través del muntant tècnic previst a tal fi el quadre de comandament i protecció de l’habitatge que alimenta.

En un local de l’aparcament s’ubica el quadre elèctric de comandament i protecció corresponent als serveis comuns de l’edifici (SSCC-15kW) que alimenta els següents subquadres i equips integrants del conjunt de serveis de l’immoble amb els corresponents elements de protecció de cada línia eléctrica.

Les 3 vivendes amb un grau d'electrificació Mitjana (6.60 kW) disposen del respectiu quadre de protecció i comandament integrat per cinc circuits elèctrics independents: un d'enllumenat, dos d'endolls, i equipament necessari.