"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Instal.lacions Refugi Guardat, de Juclar

Instal·lacions


Lloc:

Canillo (Principat d'Andorra)


Data: 2007
Instal.lacions Refugi Guardat, de Juclar, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Instal.lacions Refugi Guardat, de Juclar

Aquest projecte fa referència a les instal.lacions necessàries per a un Refugi a Juclar, Canillo.

Es compon d'una nau de forma rectangular, formada per diferents zones, dormitoris diversos, serveis i gran menjador.

Pel que fa als elements detallats per a les instal.lacions, es va col.locar un comptador amb línia trifàsica per alimentar el quadre general de protecció i comandament de l'establiment.
 
El quadre general està situat al local tècnic, format per un seccionador de 4 pols i 125A que s'uneix amb l'embarrat.

Aquest alimenta els equips integrants del conjunt de serveis de l'establiment amb els corresponents elements de protecció de cada línia elèctrica.

El grau de protecció és mínimament IP 225.

L'escomesa de les diferents branques de sortida es va fer fins 100A sobre blocs de borns tipus "Poliblocs o Multiclip".

A partir d'100A sobre embarrats de coure totes les sortides.

Els quadres tenen una reserva en espai del 15% i tant el cos com la porta estaran connectats a terra.

La potència contractada s'estima en 63 kW.