"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Millora de la seguretat del CPD de la planta 3ª del centre de negoci

Instal·lacions


Lloc:

Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra)


Data: 2011
Millora de la seguretat del CPD de la planta 3ª del centre de negoci, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Millora de la seguretat del CPD de la planta 3ª del centre de negoci

Aquesta especificació determina la reforma d’instal.lacions del centre de processament de dades de Andbank situat a Escaldes-Engordany.
La zona afectada per la reforma és l’actual CPD situat a la 3ª de l’edifici dels Centre de Negocis propietat de Andbank.

L’obra es divideix en dues zones d’actuació:
En planta 3ª es va realitzar un tancament perimetral amb un panell revestit per xapa d’acer galvanitzat i un acabat per protegir tot el CPD amb una resistència al foc. Es van col•locar portes tallafoc, i repassos en el fals sostre i en paviment, deixant tots els passos d’instal•lacions convenientment segellats.

Es va separar físicament el CPD en dos sales mitjançant un tancament tècnic, aïllat acústicament, per a la ubicació del nou grup electrogen.

I es va construir una plataforma amb relliga metàl•lica de suport de les unitats exteriors de climatització del CPD i del dipòsit de gasoil per donar servei al nou grup electrogen.

Per a l’instal.lació elèctrica es va muntar un nou quadre general del CPD en el local tècnic del grup electrògen i tambè un nou quadre de SAI ubicat en el mateix local del SAI.

També es va instal•lar un nou grup electrogen en la planta coberta de l’edifici, per alimentar el CPD de tal manera que en cas d’un tall en el subministrament elèctric per part de la companyia.

En quan a climatització, les sales fredes són sales en les quals es vol tenir un control molt estricte de la temperatura i la humitat (clima de precisió). Al tractar-se d’unes sales que es poden anomenar “crítiques” s’ha previst un sistema de climatització totalment redundant tant pel que fa a les unitats interiors com a les exteriors.

Per a la realització de la seguretat contra incendis s'ha previst instal•lar a l’interior del CPD un sistema d’extinció d’incendi per gas FE-13.