"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Instal·lacions habitatge Casa Coto

Instal·lacions


Lloc:

SANT JULIÀ DE LORIA


Data: 2014
Instal·lacions habitatge Casa Coto, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Instal·lacions habitatge Casa Coto

S’instal•larà un armari general de comptadors i un per les instal•lacions d’Andorra Telecom ubicats tots dos a planta baixa
Cada habitatge disposarà d’un quadre elèctric propi de distribució. A més, cada
habitatge anirà equipat amb sistema domòtic
Producció i acumulació d’aigua calenta sanitària es fa mitjançant una bomba de calor tipus aerotèrmica amb un dipòsit de 500l. de capacitat per habitatge alimentat també per un circuit de plaques solars tèrmiques.
Pel que fa a la calefacció, és fa la instal•lació amb una bomba de calor tipus aerotèrmica per cada habitatge. Tots els habitatges disposaran de terra radiant i refrescant. S’aprofita el circuit solar tèrmic per fer l’escalfament de l’aigua destinada a la calefacció.

En cada un dels habitatges s’instal•la un aspirador centralitzat.
S’han creat unes xarxes independents de recollida d’aigua residual i pluvial mitjançant
canonades de PVC insonoritzat.
Les xarxes d’aigua freda sanitària, i de la recirculació d’aigua calenta sanitari és fa mitjançant canonades de polietilè reticulat tipus multicapa.

Es fa la instal•lació de la fibra òptica.