"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Desviació de Sant Julià de Lòria, Tram 2

Túnels


Lloc:

Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra)


Data: 2008
Desviació de Sant Julià de Lòria, Tram 2, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Desviació de Sant Julià de Lòria, Tram 2

La Desviació de Sant Julià de Lòria és una actuació aprovada en el marc del Pla Sectorial de Noves Infraestructures del Govern d'Andorra.

La variant consta dels següents trams: Pont de 26 metres de longitud i 15 m d'ample que salva les 16 canes d'amplada del Riu Valira a l'altura del PK 0 +288,5 de la variant.

El pont està format per 7 bigues metàl · liques armades de 1,3 m de cant sota llosa de formigó armat de 20 cm de cantell.

Les bigues estan recolzades sobre dos estreps. Hi ha un tram de 70 m de llarg a cel obert. Un tram de 42 m de llarg de fals túnel, del PK 0 +338 al PK 0 +380, amb volta de formigó armat.

Tram de túnel de 183 m de llarg, del PK 0 +380 al PK 0 +563. Tram de 73 m de llarg de fals túnel, del PK 0 +563 al PK 0 +636, amb volta de formigó armat i amb finestres laterals.
Tram de 30 m de llarg de variant a cel obert, del PK 0 +636 al PK 0 +666.

La secció tipus del vial consta de 3 carrils de 3,5 m d'ample cadascun amb voral d'1m i vorera de 0,75 m.

En el tram a cel obert, el sosteniment del farciment de terres de la plataforma de la variant amb el límit del marge dret del riu es realitza amb mur de maçoneria en el tram del Sud del túnel de Rocafort i amb mur formigó prefabricat sobre mur de maçoneria el tram del Nord.

El tram Sud s'estabilitza mitjançant una malla. En el tram Nord l'estabilització del talús es realitza mitjançant una capa de 15 cm de formigó projectat reforçat amb fibres d'acer i fixat amb bulons units amb cèrcols de formigó armat.

S'ha previst la construcció d'un túnel entre els PK 0 +338,89 i 0 +636,93 de 298 m de longitud, orientat pràcticament de sud a nord i que travessa el Serrat de Rocafort pel seu extrem més oriental. L'alineació a l'interior del túnel és una corba de radi 120 m.
   
El pendent és una rampa constant del 3,0% en sentit Andorra la Vella. Els túnels artificials previstos a cada boca són de 59 i 27 metres, així com els ramals esbiaixats són de 24 i 23 metres de longitud.