"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Eixamplament dels Túnels Vells de Sant Antoni

Túnels


Lloc:

La Massana (Principat d'Andorra)


Data: 2000-2003
Eixamplament dels Túnels Vells de Sant Antoni, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Eixamplament dels Túnels Vells de Sant Antoni

Es tracta d’un estudi de l’alternativa per al desdoblament dels túnels de Sant Antoni a la Carretera General 3 de la Massana. L'estudi es va desenvolupar a partir dels resultats de la "Campanya de reconeixement geològica i geotècnica" per al projecte “Eixample de túnels vells de Sant Antoni i protecció dels talussos de les boques realitzada per Geotech i dissenyada i dirigida per la UTE Engitec-Auding”.
Per a l'execució del projecte aprofitar parcialment els túnels vells de Sant Antoni. Aquesta solució aprofita l'actual traçat de la carretera antiga excepte el tram inicial on estan situats els dos primers túnels.
S'aconsegueix d'aquesta manera una secció de 10 m d'ample distribuïda en dos carrils de 3,50 més un voral a la dreta en el sentit de pujada de 1,50 mi de 0,50 m en el costat esquerre.
La secció es completa amb una vorera d'1 m d'ample amb vorada remuntable la part dreta.
Aquests dos carrils s'utilitzen en el sentit de pujada habilitant el túnel actual per un o dos carrils de baixada.
Finalment aquesta solució permet el millor aprofitament parcial dels túnels vells. Igual que s'aprofita una infraestructura existent que d'una altra manera quedaria desaprofitada i en estat precari.