Notícies d'arquitectura i enginyeria Andorra
21/04/2022

Connexió Geomètrica

Ampliació del centre de Batxillerat de la Margineda

El nou edifici de l'escola de segona ensenyança de la Margineda, té com a punt de partida: una ampliació de l'institut ja existent, àmplies aules d'uns 60 m2, sanitaris nous, accessos propis, i complir amb les normes d'accessibilitat. L'estructura del nou edifici està preparada per suportar una ampliació futura, d'una planta més.