Notícies d'arquitectura i enginyeria Andorra
25/03/2019

Convocatória Pla Renova 2019

renova

Les actuacions que es poden acollir al programa Renova de la convocatòria 2019, son les següents:

- Millora de l'accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques en els edificis existents.

- Millora de la seguretat industrial de les instal·lacions en els edificis existents.

- Millora de la sostenibilitat dels edificis existents.

- Millora de l'eficiència energètica dels edificis existents.

- Embelliment de les façanes, dels patis interiors i de les cobertes dels edificis existents.

- Implantació d'energies renovables en els edificis existents i en els de nova construcció.

- Altres despeses protegibles necessàries per aconseguir els objectius del programa Renova.

El Pla Renova del 2018 dobla la producció d’energia fotovoltaica