Notícies d'arquitectura i enginyeria Andorra
23/08/2023

NOVA FESOMIA

PASSAREL·LA D'UNIÓ ENTRE L'AVINGUDA MERITXELL I LA COBERTA DEL CENTRE UNNIC A TRAVÉS DEL ROC DELS ESCOLLS

S'han col·locat unes bigues metàl·liques fetes a mida que segueixen el recorregut practicable pels usuaris des de la sortida del Centre Unnic fins al passatge del Roc dels Escolls.