"30 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"