"25 anys de projectes a Andorra
arquitectura, enginyeria i urbanisme"

Projectes d'Enginyeria: Eixample i embelliment de la Carretera General 1

Infraestructures


Lloc:

Sant Julià de Lòria


Data: 2015-2016
Eixample i embelliment de la Carretera General 1, Enginyeria (Principat d'Andorra)

Eixample i embelliment de la Carretera General 1

L’eixample i embelliment de la Carretera General 1, a més de millorar la situació de la xarxa viària, elimina un punt baix del traçat i soluciona el problema d’acumulació de les aigües pluvials.

Els treballs han consistit, bàsicament, en la modificació de la rasant de la CG1 en un tram d’uns 500m, recreixent-la fins a 2,0m al PK 9+609. Per sota de la carretera general i de la rotonda s’ha posat una galeria de serveis de 2,00x2,50 m de secció i un col·lector d’aigües residuals que permet connectar la Duana, les casetes dels transitaris i les naus industrials veïnes, amb la depuradora.

La secció tipus està formada per 4 carrils de mes de 3m cadascú i voravies d’amplada variable d’aproximadament 2m. Hi ha un carril bici a cada costat de la calçada.

L’enllumenat públic de la CG 1 des del PK 9 +460 fins al PK 9+920, es basa en fanals de 9m. d’alçada equipats amb làmpada led de 82W instal·lats a banda i banda de la via.

El projecte també contempla l’enllumenat de dues rotondes mitjançant leds de senyalització de color blau instal·lats al voltant de la mateixa i la instal·lació de projectors led de 17W de potència.